Sociala medier

Sociala medier är en högst naturlig del av vår vardag och av våra liv. Idag finns det ett flertal olika plattformar där man som företag har möjlighet att annonsera och skapa engagemang hos olika målgrupper. Easypartner Advago rekommenderar att ha ett par kampanjer på en eller två av de sociala plattformarna för att nå ut med budskapet till rätta målgrupper.

Varje enskild plattform har olika typer av förutsättningar för olika annonstyper. I korta drag kan det skilja på vad som funkar hos Facebook, Youtube, Instagram eller LinkedIn. Användarantalet kan se helt annorlunda ut och lika så kundernas beteenden.

Easypartner Advago erbjuder ett stort utbud av olika plattformar för annonsering. Ingen annons är den andra lik och vi vet att förutsättningarna kan skilja sig en hel del beroende på vilken verksamhet du bedriver. Vår kompetens ligger i att kunna annonsera till den breda massan likaväl som den lite mer begränsade massan utan att bli irrelevant för någon av målgrupperna.

Facebook

Facebook är överlägset störst av alla sociala plattformar om man mäter antalet användare. Det här är också den vanligaste plattformen att annonsera på i kombination med Google. Här kan du träffa rakt ut i varje privatpersons egna flöde och på så sätt skapa engagemang och interaktion med din marknadsföring. Facebook är något vi rekommenderar i princip alla företag och branscher - syns du inte, så finns du inte i dagens sociala medier.

Instagram

Instagram är idag en del av Facebook och alla annonser på Instagram utgår från Facebook. Den här plattformen har vuxit något enormt de senaste åren och kan i princip mäta sig med Facebook. På Instagram jobbar man i princip enbart med displayannonser och bild- och filmannonsering. Ett bra sätt att skapa engagemang och interaktion med din målgrupp.

LinkedIn

LinkedIn är en social media med fokus på nätverk, kontakt och jobb. Många använder LinkedIn i ett professionellt syfte och i sin arbetsroll för att skapa nya kontakter och möjligheter. Användare på LinkedIn har helt klart andra beteenden än de andra sociala medierna. LinkedIn har vuxit något enormt de senaste åren och blir mer och mer en populär plattform att annonsera på.

Youtube

Om du är ute efter en videoannonsering så skall du helt klart välja Youtube. Den här plattformen är absolut störst vad gäller videoannonsering och eftersom Youtube är en del av Google så utgår man därför från Google Ads. På Youtube kan du träffa en stor publik och skapa stora engagemang med hjälp av proffsiga videos och ett bra uttryck.

Anlita oss på Easypartner Advago

Easypartner Advago har under många år jobbat med samtliga sociala medier och följt med i utvecklingen noggrant. Sociala medier är något som växer ständigt och uppdateringarna kommer i löpande fart, vilket kan vara en utmaning för företag att hänga med på. Om du anlitar oss för ditt arbete på sociala medier så ser vi till att du får bästa möjliga resultat och uppfyller de höga kraven som plattformarna ställer på sina annonsörer.
victor1

Victor Morsing

Sociala Medier